7 kroków, z których składa się inwestycja Keter Trust Franchise

Szukasz bezpiecznych, dochodowych zwrotów z inwestycji?  

Być może inwestycje dostępne na rynku, są dla Ciebie po prostu zbyt nudne. Być może twój bilans zysków i strat jest dla ciebie zbyt mały z dotychczasowej inwestycji?  

Być może nieruchomości, odnawialne źródła energii, metale szlachetne, kryptowaluty i inne inwestycje finansowe już Cię irytują zbytnią stagnacją?

A może by tak franczyza zapewniająca wysokie zwroty z inwestycji, dająca również liczne, ekscytujące możliwości, które windują naszą propozycję mocno ponad wszelkie standardy inwestycyjne?

“KETER TRUST FRANCHISE” to inwestycja, w której każdy Inwestor pragnie mieć swój udział! Zaraz wytłumaczę Tobie, wyjątkowość tego modelu biznesowego.

Krótko mówiąc, dwie cechy, które powoli, lecz nieubłaganie zanikają pośród dostępnych inwestycji 

  RELACJE i ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Szczere relacje pomiędzy partnerami oraz autentyczna odpowiedzialność to recepta na sukces każdej inwestycji.

I takie właśnie wartości wdrażamy.

Jesteśmy partnerem, który zawsze troszczy się, o wszelkie niedogodności przewidywane przez Inwestora bądź faktycznie mające miejsce. 

Kwestie takie, jak rozliczanie podatków stanowych i federalnych, płace, ubezpieczenia, kompensacje pracownicze, licencje i zezwolenia, to niewielka część wszystkiego, czym zajmujemy się w imieniu Inwestora.

Solidny, rzetelny biznes zapewnia wartość dodaną, zarówno społeczeństwu jak i samemu Inwestorowi.

Czym jest wyjątkowa wartość, z której jesteśmy dumni?

Proces ten został objaśniony w 7 prostych krokach:

Krok I 

Potencjalny Inwestor wybiera dostępny termin spotkania online oraz udziela odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań.

Krok II

Po złożeniu aplikacji przeprowadzamy rozmowę telefoniczną, w której weryfikujemy rzetelność i prawdomówność, następnie potencjalny Inwestor zostaje zapoznany z procesem inwestycyjnym, a także otrzyma odpowiedź na dodatkowe zadane pytania – o ile takowe się pojawią.

Krok III

W ciągu 48 godzin od zakończenia konsultacji, potencjalny Inwestor otrzyma odpowiedź, czy jego aplikacja została rozpatrzona pozytywnie. 

Krok IV 

O ile aplikacja została rozpatrzona pozytywnie, potencjalnemu Inwestorowi zostaną wysłane szczegółowe warunki współpracy.

Krok V

Po podpisaniu zbioru dokumentów, Inwestor ma 7 dni, na zdeponowanie środków pieniężnych na konto bankowe partnera, w wysokości 50% wartości inwestycji. Na zdeponowanie pozostałych 50% Inwestor ma czas do końca szóstego miesiąca, od daty podpisania umowy. 

W przypadku nie odnotowania drugiej płatności, Inwestor zapłaci karę umowną w wysokości 15% wartości całej inwestycji, oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 10% wartości całej inwestycji. Pozostała część środków, zostanie inwestorowi zwrócona zgodnie z harmonogramem przepływów pieniężnych.

Krok VI 

Począwszy od 2 miesiąca, do końca trwania inwestycji, czyli do 56 miesiąca, Inwestor może cieszyć się stałym i regularnym wpływem na swoje konto bankowe, tytułem zwrotu z inwestycji. Ostatnia rata jest równoznaczna ze spłatą inwestycji.

Krok VII

Na dwa miesiące przed zakończeniem inwestycji, Inwestor informuje partnera, na którą z trzech opcji jest zdecydowany: 

1. Kontynuacja współpracy na okres kolejnych 12 miesięcy,

2. Zlecenie sprzedaży inwestycji,

3. Decyzja przyjazdu do USA, gdzie samodzielnie lub przy pomocy Partnera, będzie zarządzał inwestycją.

Ta inwestycja daje Ci możliwość dołączenia do elitarnego grona naszych Inwestorów i skorzystać z innych niedostępnych na rynku możliwości inwestycyjnych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.