KETER TRUST FRANCHISE – DUE DILIGENCE

W trosce o zapewnienie wysokiego i bezpiecznego zwrotu z inwestycji wszystkie nabyte przedsiębiorstwa przez KETER TRUST FRANCHISE zostają przeanalizowane w oparciu o dwa fundamentalne dla Mergers & Acquisitions wskaźniki transakcyjne:

SDE: Seller’s Discretionary Earnings – kwota transakcji od $100.000 do $1.000.000

EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – kwota transakcji  od $1.000.000 do $10.000.000

EBITDA – zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.

Przed nabyciem przedmiotowej Inwestycji, z której następnie korzysta Inwestor, KETER TRUST FRANCHISE przeprowadza szczegółowy DUE DILIGENCE i zwraca szczególną uwagę na co najmniej cztery rodzaje zysków: MARŻĘ, EBITDA, EBIT, ZYSK BRUTTO I ZYSK NETTO. Dochodzi do tego także zysk zatrzymany i zysk rezydualny. 

Co do zasady uważa się, że Inwestorzy i akcjonariusze bogacą się od wypracowanych zysków. W rzeczywistości tak jednak nie jest. Dywidenda opodatkowana jest podwójnie, czyli niekorzystnie a Inwestor czy akcjonariusz planują gromadzić dochody wyłącznie dla siebie.

Skoro nie ma zysku, to na czym potencjalny Inwestor może zarobić? Zarabia na wartości firmy. Inwestor, zamiast konsumować zyski wspiera budowanie przedsiębiorstwa, który dopiero w przyszłości przyniesie mu korzyści finansowe. I właśnie tę częścią procesu inwestycyjnego zajmuje się KETER TRUST FRANCHISE, którego priorytetem jest zbudowanie jak najwyższego EBITDA.

Który zatem z wymienionych wcześniej zysków jest najważniejszy? EBITDA (zysk rezydualny) EBITDA to zysk wypracowany przez przedsiębiorstwo z uwzględnieniem kosztów, ale bez uwzględnienia amortyzacji jako kosztu, który nie stanowi wydatku, ani odsetek, których wysokość uzależniona jest od sposobu finansowania majątku przedsiębiorstwa.

EBITDA traktuje się zatem jak miernik zdolności firmy do wytwarzania gotówki.

EBITDA dla biznesu jest tym samym co ilość skopiowanych kartek na minutę dla ksero. Wartość ksero jest tym większa, im więcej stron potrafi ono skopiować w tym samym czasie. Tak samo w biznesie. Bardziej wartościowe przedsiębiorstwo to te, które generuje większe EBITDA.

PRZYCHÓD, MARŻA i EBITDA to fundamentalne parametry życia przedsiębiorstwa. Ich brakiem charakteryzują się przedsiębiorstwa, które skazane są na bankructwo.