Własna firma w Kalifornii, USA

Prowadzenie biznesu i emigracja do USA

Chcesz wyemigrować do USA? To nie takie proste, lecz istnieje alternatywa, która finalnie może prowadzić do długotrwałego osiedlenia się w Stanach Zjednoczonych. Jest nią inwestowanie lub własna firma w USA. Dzięki nim możliwa staje się rezydencja tymczasowa, na zasadach wiz typu E-1 i E-2, dzięki którym możesz żyć w USA tak długo, jak tylko spełniasz ich wymagania. Wizy E-1 i E-2 są przyznawane przedsiębiorcom i inwestorom – pozwalają na prowadzenie biznesu w USA.

Własna firma w USA – na czym polega taka inwestycja?

Jeśli postanowisz zostać inwestorem i z tego tytułu osiedlić się w Stanach Zjednoczonych, na wstępie musisz zadać sobie pytanie w co konkretnie należy zainwestować. Jest to istotne nie tylko dlatego, że oczywiście chcesz czerpać zyski z inwestycji, ale też musi być ona trwała, stabilna i długoterminowa. Najłatwiejszym sposobem jest więc inwestycja w już istniejący biznes. Ponieważ nie jest to rozpoczęcie zupełnie nowej działalności, a jedynie rozwój istniejącej, łatwo można przedstawić, że inwestycja „nie jest zagrożona w sensie komercyjnym” – jak dosłownie określają to przepisy.

Inwestowanie w USA - własny biznes

Wizy dla przedsiębiorców i inwestorów w USA

Wizy dla przedsiębiorców i inwestorów charakteryzują się tym, że są czasowe. Oznacza to, że obowiązują tak długo, jak prowadzona jest działalność zarobkowa na terenie USA. Można przedłużać ją wielokrotnie, bez konieczności opuszczania terytorium Stanów Zjednoczonych, ale tylko pod warunkiem dalszego prowadzenia biznesu w tym kraju. Koszt wydania wizy typu E, niezależnie od konkretnego podtypu, to $205. Aby ją otrzymać, należy dostarczyć Ambasadzie USA dokumenty dotyczące inwestycji, które potwierdzają jej zgodność ze stawianymi wymaganiami (może to być list przewodni, business plan, umowa franczyzowa, faktury itp.).  Dokumenty muszą jasno wskazywać na spełnianie wymagań, stawianych przez amerykańskie prawo. Jakie to wymagania?

Własna firma w USA - proces zakładania

Wymagania wizy E-1 – czyli prowadzenie wymiany handlowej

Wiza E-1 jest przeznaczona dla przedsiębiorców, prowadzących wymianę handlową z USA. Jeśli planujesz inwestować i prowadzić działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych, zerknij do wymagań wizy E-2, w kolejnym punkcie tego artykułu. Wedle oficjalnych wytycznych, wymagania dla wizy E-1 to:

 • Osoba aplikująca musi pochodzić z państwa objętego umową o handlu ze Stanami Zjednoczonymi;
 • Firma handlowa, która zamierza działać w USA musi być zarejestrowana w kraju mającym umowę o handlu ze Stanami Zjednoczonymi, a dokładnie osoby pochodzące z kraju mającego umowę handlową z USA muszą posiadać co najmniej 50% wartości tej firmy;
 • Wymiana handlowa powinna być „znacząca” zarówno w zakresie wielkości jak i ciągłości dostaw i powinna zapewnić rentowną działalność firmy (handel w znaczeniu międzynarodowej wymiany dóbr, usług i technologii). Tytuł własności musi przechodzić z jednej firmy na drugą
 • Handel przedstawicielstwa firmy w USA musi odbywać się głównie między przedstawicielstwem w USA a firmą macierzystą. Ponad 50% handlu międzynarodowego przedsiębiorstwa musi przebiegać między USA a krajem osoby starającej się o wizę E-1;
 • Osoba ubiegająca się o wizę E-1 musi zajmować kierownicze stanowisko albo posiadać bardzo wyspecjalizowane umiejętności, które są niezbędne do efektywnego działania firmy. Pracownicy wykwalifikowani lub niewykwalifikowani nie mogą otrzymać wizy tego rodzaju. Należy dodać, że mogą być wymagane szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wyspecjalizowanych umiejętności osoby starającej się o wizę E-1
 • Osoba starająca się o wizę musi wykazać wolę opuszczenia USA gdy skończy się ważność jego/jej wizy E-1.

Wymagania wizy E-2 – czyli inwestycja i własna firma w USA

Wiza E-2 jest przeznaczona dla inwestorów, chcących przeznaczyć część swojego kapitału na rozwój własnej firmy w USA, lub na zainwestowanie w już istniejący biznes. Oficjalne wymagania, które należy spełnić, ubiegając się o wizę E-2, to:

 • Inwestor, osoba fizyczna lub prawna, powinna pochodzić z państwa objętego umową o handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Co najmniej 50% przedsiębiorstwa musi należeć do osoby pochodzącej z kraju mającego umowę handlową z USA;
 • Inwestycja musi być znacząca a fundusze „nieodwracalnie” zainwestowane. Musi być wystarczająca do zapewnienia skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 • Inwestycja musi być mieć charakter operacyjny. Nie są brane pod uwagę inwestycje oparte na spekulacji lub niewykazujące żadnej działalności. Wolne środki na rachunku bankowym lub samo posiadanie niezagospodarowanej ziemi nie są uznawanie za inwestycję;
 • Inwestycja nie może być bliska progu opłacalności. W oparciu o przepisy zawarte w 9 Instrukcji dotyczącej Spraw Zagranicznych (FAM) 402.9, przedsiębiorstwo musi albo wykazać znaczący zwrot kapitału znacznie przekraczający koszty utrzymania inwestora lub też przedsiębiorstwo musi mieć zdolność, obecnie lub w przyszłości, do wniesienia istotnego wkładu w gospodarkę;
 • Inwestor musi mieć kontrolę nad funduszami, a inwestycja musi być zagrożona w sensie komercyjnym. Jeżeli środki nie podlegają ryzyku częściowej lub całkowitej utraty, lub łatwo można wycofać się z inwestycji, to inwestycja taka nie jest traktowana jako inwestycja w duchu Ustawy Imigracyjnej (INA) 101 (a) (15) (E) i pkt 9 FAM 402.9. Kapitał nie może pochodzić z kredytów zabezpieczonych aktywami przedsiębiorstwa, którego dotyczy inwestycja;
 • Inwestor powinien przyjechać do USA w celu rozwijania przedsiębiorstwa. Jeżeli osoba ubiegająca się o wizę nie jest głównym inwestorem, powinna zajmować stanowisko kierownicze, albo posiadać specjalistyczną wiedzę. Inni pracownicy, w tym wykwalifikowani, nie mogą otrzymać wizy tego rodzaju. Należy dodać, że mogą być wymagane szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wyspecjalizowanych umiejętności osoby starającej się o wizę E-2;
 • Osoba starająca się o wizę musi wykazać wolę opuszczenia USA gdy skończy się ważność jego/jej wizy E-2.

Własna firma, a przeprowadzka do USA – podsumowanie

Jak widzisz, przeprowadzka i zamieszkanie w USA są możliwe. Nie oznaczają obywatelstwa, ale pozwalają przebywać legalnie w Stanach Zjednoczonych tak długo, jak prowadzi się w tym kraju prosperujący biznes. Posiadanie własnej firmy w USA, pozwala ubiegać się o wizę typu E-2, której zdobycie należy do relatywnie prostych, jeśli tylko spełnia się określone warunki. Nasz model biznesowy opieramy o sprawdzone branże, w najbardziej dochodowym stanie USA – Kalifornii. Chętnie opowiemy ci o szczegółach naszej pracy. Zachęcamy więc do umówienia spotkania. Do usłyszenia!